Perwoll Perwoll

Impresum

Naziv:

Henkel Croatia d.o.o.

Adresa:

Budmanijeva 1, 10 000 Zagreb

Direktor:

Željko Smodlaka

Telefon:

00385 1 6008 222

Telefax:

00385 1 6008 242

E-mail:

Registrirano kao:

društvo sa ograničenom odgovornošću

Vlasnička struktura:

100% strani kapital Henkel CEE GmbH, Beč

Matični broj:

36 01 609