Perwoll Perwoll Perwoll

#Relearn

Razumijevanje koncepta spore mode

O čemu je zapravo riječ kada je u pitanju spora moda? Predstavljamo najvažnije projekte, inicijative i prekretnice koje čine srž tog pokreta