Skip to Content

Impresum

Naziv:

Henkel Croatia d.o.o.

Adresa:

Budmanijeva 1, 10 000 Zagreb

Direktor:

Željko Smodlaka

Telefon:

00385 1 6008 222

Telefax:

00385 1 6008 242

E-mail:

Registrirano kao:

društvo sa ograničenom odgovornošću

Vlasnička struktura:

100% strani kapital Henkel CEE GmbH, Beč

Matični broj:

36 01 609

Sud kod kojega je tvrtka upisana u Sudski registar:

Trgovački sud u Zagrebu

Broj pod kojim je tvrtka upisana u Sudski registar (MBS/OIB):

MBS: 080016506

OIB: 09730191730

Iznos temeljnog kapitala:

7.119.700,00 kuna, temeljni kapital uplaćen u cijelosti

Uprava društva:

Željko Smodlaka, predsjednik uprave

Tvrtka i sjedište institucije kod koje se drži račun i broj računa:

Raiffeisenbank Austria d.d.,Petrinjska 59, Zagreb, Žiro r.:2484008-1100198221, IBAN HR2124840081100198221; Zagrebačka banka, Žiro  račun: 2360000 - 1101990395